• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

دستاورد ها

  • پروانه بهره برداري وزارت صنايع
  • پروانه تحقيق و توسعه وزارت صنايع
  • عضويت در کميته مدارچاپي صنايع آبکاري ايران
  • عضويت در انجمن توسعه و بهبود کیفیت صنايع
  • عضويت در انجمن علمی کیفیت ایران
  • گواهينامه مديريت کيفيت ISO9001:2008
  • عضویت در انجمن مدار چاپی اروپا EIPC