• استخدام
 • استعلام قیمت
 • استعلام قیمت

دستاورد ها و گواهینامه ها


 • دارای گواهینامه اهتمام به کیفیت
 • برگزیده جشنواره نشان کیفیت ملی
 • برگزیده همایش کارآفرینان و فن آفرینان برجسته کشور
 • برگزیده همایش استاندارد ها پلی بسوی بازارهای جهانی
 • برگزیده جشنواره نشان کیفیت برتر ایران
 • پروانه بهره برداري وزارت صنايع
 • عضويت در کميته مدارچاپي صنايع آبکاري ايران
 • عضويت در انجمن توسعه و بهبود کیفیت صنايع
 • عضويت در انجمن علمی کیفیت ایران
 • گواهينامه مديريت کيفيت ISO9001:2008
 • عضویت در انجمن مدارچاپی اروپا EIPC