• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

Plated Through Hole

واژه تعریف
Plated Through Hole
سوراخ متاليزه
سوراخی با آبکاری بر روی ديواره هايش که ارتباط الکتريکی ميان لايه های رسانا ؛ لايه های خارجی ويا هردو از يک برد مدارچاپی را برقرار می سازد .