• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

Solder

واژه تعریف
Solder
لحيم
آلياژي كه در دماهاي نسبتا پائين ذوب مي شود و براي اتصال يا پوشاندن فلزات با نقاط ذوب بالا بكار مي رود . يك آلياژ فلزي با دماي ذوب زير 427 ºC (800 ºF) .