• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

Base Material

واژه تعریف
Base Material
ماده پايه
ماده عايقی که بر روی آن طرح هادی می تواند شکل بگيرد . اين ماده می تواند سخت يا انعطاف پذير يا هردو باشد . می تواند دی الکتريک يا ورق فلزی عايق شده باشد .