• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

Blind Via

واژه تعریف
Blind Via
سوراخ ارتباطی کور
سوراخی با سطح رسانا که بدون نفوذ در تمام برد ؛ يک لايه ی بيرونی را به لايه ای داخلی از برد چند لايه متصل می کند .