• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

Artwork Master

واژه تعریف
Artwork Master
طرح راهنمای اصلی
فيلم فتوگرافی يا صفحه شيشه ای که دربردارنده تصوير الگوی مدارچاپی ، معمولا با مقياس يک به يک ، می باشد .