• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

Line

واژه تعریف
Line
خط
يک ناحيه باريک رسانا بر روی سطح برد مدارچاپی يا لايه داخلی که معمولا مرکب از زمينه ( که پايه های قطعات به آن وصل می شود ) و مسيرها (خطوط ) است .