• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

واژه نامه

واژه تعریف
Screen Printing
چاپ اسكرين
فرآيندي براي انتقال تصوير بر روي يك سطح با فشردن واسطه اي ( مركب ) از ميان يك توري شابلون شده با يك ماله تيغه اي ( اسكوئيجي/ كاردك ) .
Silk Legend
سيلك اسكرين
نشانگان چاپ شده بر روي برد مدارچاپي با مركب اپوكسي . عمومي ترين رنگ هاي مورد استفاده سفيد و زرد هستند .
Single-Sided Board
برد يك طرفه
يك برد مدارچاپي با طرح هادي بر روي فقط يك طرف آن .
SMD
Surface Mount Device
قطعه نصب سطحي .
SMOBC
Solder mask Over Bare Copper
لايه محافظ در برابر لحيم بر روي مس. ( گونه اي از ساخت برد مدارچاپي است كه در آن لايه محافظ در برابر لحيم بر روي طرح هادي مسي چاپ مي شود .)
SMT
Surface Mount Technology
فن آوري نصب سطحي . تعريف جامعي از فرآيندها و قطعات كه مونتا‍‍ژ برد مدارچاپي با قطعات بدون پايه را مي سازد .
Solder
لحيم
آلياژي كه در دماهاي نسبتا پائين ذوب مي شود و براي اتصال يا پوشاندن فلزات با نقاط ذوب بالا بكار مي رود . يك آلياژ فلزي با دماي ذوب زير 427 ºC (800 ºF) .
Solder Bridging
پل زدن لحيم
اتصال لحيمي ؛ در بيشتر موارد ؛ اتصالات ناخواسته دو يا چند زير پايه نزديك به هم كه با ايجاد يك مسير هادي به هم متصل مي شوند .
Solder Bumps
برجستگی های لحيمی
برآمدگی های لحيمی گرد چسبيده به پايه های قطعات که در روش مونتاژ (قطعه) رو به پائين استفاده می شوند .
Solder Mask
محافظ در برابر لحيم
عبارتي نامرجح براي مقاوم در برابر لحيم .
Solder Mask or Solder resist
محافظ در برابر لحيم يا مقاوم در برابر لحيم
پوششي براي جلوگيري از نشست لحيم
Solder Wick
فتيله لحيم كاري
يك باند سيمي كه لحيم مذاب را از اتصالات لحيمي يا پل هاي لحيمي بر مي دارد يا فقط براي لحيم كشي ( بكار مي رود ) .
SPC
Statistical Process Control
كنترل فرآيند آماري . مجموعه اي از داده هاي فرآيندي و ايجاد چارت كنترلي ؛‌ ابزاري مورد استفاده براي پايش فرآيندها و اطمينان از ثابت بودن يا تحت كنترل بودن فرآيند ها است . چارت هاي كنترلي كمك مي كند تا ميان تغييرات فرآيند ناشي از دلايل اثرگذار و آن ها كه ناشي از دلايل غير موثر هستند تميز داده شود .
Step-And-Repeat
روشي كه بوسيله آن يك طرح منفرد به طور موفقيت آميزي براي ايجاد تصويري چند گانه از طرح اصلي توليد، نوردهي مي شود .
Substrate
سابستريت / بستر
ماده اي كه بر روي سطح آن ، جسم چسبنده براي پوشاندن يا اتصال گسترانيده مي شود . همچنين هر ماده اي كه يك سطح حامل براي ديگر مواد مورد استفاده جهت حمل طرح مدارچاپي را فراهم مي آورد .