• استخدام
  • استعلام قیمت

BGA

واژه تعریف
BGA
Ball Grid Array
يک بسته SMD که اتصالات گلوله ای لحيم سطح زيرين آن را می پوشاند.