• استخدام
  • استعلام قیمت

RF

واژه تعریف
RF
RF radio frequency and wireless design
( بسامد راديويي ) و طراحی بی سيم
طراحی مداری که در گستره بسامد الکترومغناطيسی بالاتر از محدوده شنوايي و پايين تر از نور مرئی کار کند . در پخش از راديو AM تا ماهواره ، تمامی انتقالات در اين گستره قرار می گيرد که بين 30 کيلوهرتز و 300گيگاهرتز است .