• استخدام
  • استعلام قیمت

Bleeding

واژه تعریف
Bleeding
پس دادن
شرايطی که در آن يک سوراخ آبکاری شده از طريق حفره ها و ترک هايش مواد محلول های به کار رفته در فرآيند توليد را پس داده ؛ تخليه می کند .