• استخدام
  • استعلام قیمت

Blister

واژه تعریف
Blister
تاول
برآمدگی موضعی و جدا شدن ميان لايه ها ی ماده پايه ی لايه چينی شده ، يا ميان ماده پايه يا فويل رسانا . اين يک شکل از هم گسيختگی بين لايه ای است .