• استخدام
  • استعلام قیمت

CAM

واژه تعریف
CAM
Computer Aided Manufacturing
توليد رايانه مند