• استخدام
  • استعلام قیمت

Finger

واژه تعریف
Finger
انگشتی
يک پايانه طلا کاری شده از يک کانکتور لبه کارت . همچنين به انگشتی طلا نگاه کنيد .