• استخدام
  • استعلام قیمت

GI

واژه تعریف
GI
صفحه ای از الياف بافته شده شيشه ای پر شده از رزين پلی ايميد .