• استخدام
  • استعلام قیمت

Deburring

واژه تعریف
Deburring
فرآيند از بين بردن پليسه ها پس از سوراخکاری برد مدارچاپی