• استخدام
  • استعلام قیمت

Delamination

واژه تعریف
Delamination
لايه لايه شدن ، گسيختگی لايه ای
جدايي ميان لايه ها ي ورق پايه يا ميان صفحه مدارچاپی و پوشش فلزی که از لبه های برد يا لبه سوراخ ها شروع شده ويا به سمت آن گسترش می يابد .