• استخدام
  • استعلام قیمت

Die Bonder

واژه تعریف
Die Bonder
دستگاه جای گذاری که تراشه های مدارمجتمع را بر روی بستری از برد تراشه – سرخود نصب می کند .