• استخدام
  • استعلام قیمت

Die

واژه تعریف
Die
تراشه مدار مجتمع به صورت قسمتی يا برشی از يک ويفر کامل .