• استخدام
  • استعلام قیمت

Electroless Copper

واژه تعریف
Electroless Copper
مس شيميايي
لايه نازکی از مس ترسيب شده بر روی سطح پلاستيکی يا فلزی يک برد مدارچاپی از يک محلول آبکاری خود کاتاليست ( بدون بکار گيری جريان الکتريسيته ) .