• استخدام
  • استعلام قیمت

Epoxy Smear

واژه تعریف
Epoxy Smear
زوايد اپوکسی
رزين اپوکسی که به صورت پوششی يکنواخت يا تکه های پراکنده در حين سوراخ کاری بر روی لبه های مس درون سوراخ ها می نشيند . اين زوايد ناخواسته بوده زيرا می توانند از لحاظ الکتريکی لايه های رسانا را از اتصالات داخلی سوراخ های متاليزه جدا نمايند .