• استخدام
  • استعلام قیمت

HDI

واژه تعریف
HDI
High Density Interconnect
اتصالات درونی پر تراکم
هندسه فوق ظريف از مدارچاپی چند لايه ساخته شده از ارتباط بين لايه ای حاصل از سطوح هادی ميکرووايا . اين بردها همچنين به طور معمول شامل سوراخ های ارتباطی کور يا پوشيده بوده و به روش لايه چينی مرحله ای .