• استخدام
  • استعلام قیمت

Hermetic

واژه تعریف
Hermetic
هوابندی شده
درز بندی چيزی در برابر هوا .