• استخدام
  • استعلام قیمت

Double-Sided Assembly

واژه تعریف
Double-Sided Assembly
مونتاژ دورو
مونتاژ برد مدارچاپی با قطعات در هر دو طرف بستر .